Касов апарат TREMOL S25

243.00 лв - с ДДС.

Най-малкият и компактен касов апарат, разработен от Тремол. Предоставя възможност за връзка с таблети, смартфони и мобилни компютри чрез WiFi (опция) и Bluetooth, което го прави изключително подходящ за разносна търговия, куриерска дейност, обекти без наличие на постоянно захранване и др. 
Съществено предимство на Tremol S25 е работа чрез захранване от вградени акумулатори и зареждане от стандартен USB 5V адаптер (порт). 

Съобразен с последните изисквания на Наредба Н-18 на Министерство на финансите..

Категории: Касови апарати

Техническа информация

Фискална памет
2000 записа за дневни отчети + 270 за специални събития
Часовник
Минимум 3 години
Клиентски дисплей
Графичен
128 х 40 точки /опция/
Операторски дисплей
Графичен
160 х 80 точки
Клавиатура
24 клавиша
Принтер
Easy Load Line Thermal 8 dots/mm
скорост: до 75 mm/sec
32 символа на ред
Термохартия
57 mm ширина
45 mm диаметър
Батерия
Li-Pol 7.4V/ 2200 mAh, зареждане от стандартен USB 5V адапер (порт).
Размери
90 x 200 x 65 mm
Департаменти
40 с програмируеми: име (34 символа), цена, данъчна група, вид на цената, единична транзакция и забрана
1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране
Артикули
До 65 000 с програмируеми: име (34 символа), цена, вид на цената, данъчна група, принадлежност към департамент, налично количество, следене на количеството, баркод
Данъчни групи
До 8, с възможност за забрана на последните 4
Оператори
До 20 с програмируемо име (20 символа) и парола (до 6 цифри)
Клиенти
1000 с програмируеми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13)
Плащания
11 според схемата за предаване на данни към НАП.
1 валутно с програмируем курс към основното
Лого
2 файла
*.bmp file (384x80) B&W
Режими на работа
Програмиране
Продажби (Фискален принтер)
Отчети Z, Отчети X
Бон в електронен формат
Да