tyrgovski-softuer-microinvest-sklad-pro
tyrgovski-softuer-microinvest-sklad-pro
tyrgovski-softuer-microinvest-sklad-pro
tyrgovski-softuer-microinvest-sklad-pro

Търговски софтуер Microinvest Склад Pro

467.00 лв - с ДДС.

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с управление на производствената и търговската дейност.

С Microinvest Склад Pro можете да оцените постигнатото от Вашия бизнес чрез подробни справки и статистически отчети. Едновременно с това с програмата се извършва пълен мониторинг върху дейността на персонала чрез регистрирането на всяко действие и операция, извършени от него.

Системата позволява да се проследи във всеки един момент количеството използвани запаси и да се планират необходимите разходи. Microinvest Склад Pro познава нуждите на Вашата фирма и дава съвети за бъдещи покупки и поръчки.

Системата може да бъде разширена с различни приложения, които я правят отличен избор за различни сфери на дейност.

 

Категории: Търговски софтуер

Техническа информация

• Работа в режим клиент-сървър + Репликация на данните; 

• Поддръжка на огромни натоварвания, номенклатури и операции;

• Дървовидни структури на всички номенклатури;

• Съвместим интерфейс и познат графичен стил;

• Възможност за различни графични изгл

• Цялостна система за управление на бизнеса, с нива на достъп и голям брой потребители;

• Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;

• Глобално дефиниране на правата за достъп на всеки потребител;

• WEB интерфейс и администриране;

• Импорт на данни от MS Excel и други продукти на Microinvest;

• Връзка с мобилни Pocket PC базирани устройства;

• Клиентът задава информационния поток и последователността на операциите;

• Възможност за редакция на всяка операция;

• Възможност за работа с партиди и серийни номера;

• Възможност за следене на плащанията;

• Възможност за работа с валути и обекти;

• Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;

• Съвместимост с  Windows 7/8/10 32-bit и 64-bit;

• Минимална конфигурация: CPU: Pentium IV 1.4GHz, RAM: 1GB, HDD: 40GB